SPF

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

Članak 1: ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: L’Oréal Adria DOO., Slavonska avenija 1c, 10 000 Zagreb, Croatia, u daljnjem tekstu: Organizator.

Da bi se izbjegla bilo kakva dvojba, Instagram, TikTok ni na koji način ne sponzorira, ne podržava niti kontrolira ovaj natječaj, niti je povezan sa njim. Nadalje, Organizator oslobađa Instagram, TikTok odgovornosti za bilo kakve zahjteve natjecatelja ili sudionika u vezi sa ovim natječajem.

Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj Cerave Ceramide Challenge provodi se u svrhu promocije Cerave  proizvoda i Organizatora, na teritoriji Hrvatska.

Nagradni natječaj traje od 27.02.2024 do 27.03.2024, 23:25 sati  

Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE

Promotivni materijali bit će dostupni na  web stranici Cerave  https://www.cerave.hr/  

Članak 4: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Nagrada je 5x 6 Cerave Moisturizing cream i 6 Cerave Moisturizing lotion  Nagrada se ne može zamijeniti za novac, drugu robu ili drugu uslugu. Dobitnik prihvaća uvjete natječaja i obveze koje iz njega proizlaze.

Članak 5: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Hrvatskoj korisnici društvene mreže Instagram i TikTok, osim radnika Organizatora i članova žirija kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 6: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

U periodu trajanja natječaja zadatak korisnika bit će:

Objaviti video koristeći službeni CeraVe TikTok filter ili Instagram filter pod nazivom "CeraVe – Moisturize like a derm" (može se koristiti skeniranjem QR koda ispod)

Za TikTok:

Za Instagram:

- Zapratiti I označiti @ceravehrvatska profile u opisu objave

- koristiti hashtagove: #CERAVECHALLENGEHRVATSKA, #MoisturizeLikeaDerm, #ceraveskincare, #mlad,  #ceravebody

- biti kreativan

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Članak 7: ODABIR DOBITNIKA

Izbor dobitnika vrši tročlani žiri koji čine zaposlenici Organizatora. Žiri će odabrati 5 najkreativnijih dobitnika i nagraditi ih sa po 6 Cerave Moisturizing cream i 6 Cerave Moisturizing lotion svakom, kako je navedeno u članku 4 iznad. Ukupno će organizator podijeliti 5 nagrada. Imena dobitnika bit će objavljena na web stranici https://www.cerave.hr// u okviru objave, a najkasnije 48 sati od završetka natječaja.

ČLANAK 8: KAKO PREUZETI NAGRADU

Dobitnik će biti pozvan da u roku 48 sati od objave dobitnika  dostavi podatke za dostavu nagrade preko službenog Cerave e-maila: [email protected]. Ukoliko dobitnik u roku od 48 sati ne odgovori na e-mail sa zahtjevom za dostavu podataka, smatrat će se da je odustao od nagrade, a nagrada će biti uručena sljedećem dobitniku na listi najkreativnijih dobitnika po izboru žirija. Ukoliko se ni ovaj dobitnik ne javi u roku od 48 sati, smatrat će se da je odustao od nagrade, te će nagrada biti vraćena Priređivaču.

Nagrada će biti poslana poštom, odnosno putem kurirske službe od strane agencije 404 d.o.o., sa registriranim sjedištem u Zagrebu, koja temeljem ugovora s Organizatorom u njegovo ime obavlja određene radnje vezane uz ovaj natječaj. Rok za dostavu nagrade je 90 dana od dana kada je dobitnik poslao adresu. Za više informacija o načinu na koji Organizator obrađuje osobne podatke, pogledajte odjeljak „Osobni podaci“  ispod.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Organizatora prema dobitnicima.

Organizator se ni pod kojim uvjetima i ni na koji način neće smatrati odgovornim za kašnjenje, promjene, smetnje, prekide ili zabrane nastale zbog državnih praznika, izvanrednog stanja ili drugih okolnosti koje mogu utjecati na dostupnost, vrijeme isporuke, ili uživanje nagrada, odnosno na transport/slanje nagrade. Organizator  neće snositi odgovornost ukoliko neispunjenje obveza proizlazi iz razloga više sile niti ukoliko dostavljanje nagrade nije bilo moguće jer su podaci koje je dobitnik ostavio/la netočni.

ČLANAK 9: PRAVO KORIŠTENJA

Organizator ima neisključivo pravo besplatnog korištenja svih komentara, slika ili drugih materijala koje sudionici kreiraju i/ili objave i/ili dostave Organizatoru radi sudjelovanja u ovom natječaju u skladu s Pravilima ("Materijal"). Ovo pravo korištenja uključuje, ali nije ograničeno na, pravo Organizatora da koristi Materijale na sljedećim kanalima:

  1. na službenoj web stranici brenda Cerave  https://www.cerave.hr

Ovo pravo korištenja Materijala daje se za teritoriju Republike Hrvatske, od prve objave na gore navedenim kanalima, bez vremenskih ograničenja i ograničenja u broju objava.

Sudionici također ovime ovlašćuju Organizatora da uz Materijale koristi korisničko ime, profilnu sliku ili bilo koju drugu informaciju za identifikaciju koja se odnosi na Materijale, za isto razdoblje, za isto područje i za iste društvene mreže kao što je gore navedeno.

Nakon što su Materijali objavljeni, Organizator ne može imati apsolutnu kontrolu nad Materijalima u smislu njihovog daljnjeg postojanja na društvenim mrežama, niti može spriječiti dijeljenje i objavu od strane neovlaštenih trećih osoba u medijima. U tom smislu, nećete biti odgovorni za distribuciju Materijala od strane neovlaštenih trećih strana Organizatoru. Također, Materijali mogu biti predmet viralne komunikacije (verbalne komunikacije) na web stranicama trećih strana – Organizator neće biti odgovoran za bilo kakvu tužbu ili radnju u vezi s tim.

Organizator je ovlašten koristiti, prikazivati, kopirati, distribuirati, slati, obrađivati, kombinirati s drugim materijalima, mijenjati i/ili obrađivati Materijale iz razloga koje smatra prikladnim i u skladu s potrebama promocije ovog natječaja i brenda Cerave  ( zadržavajući izvornu ideju), bez ikakvih obveza prema sudionicima.

ČLANAK 10: POGREŠKE I NEREGULARNE, ODNOSNO LAŽNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave nevažeće su i ne daju pravo na nagradu. Organizator ne snosi odgovornost ako nagrada ne bi mogla biti isporučena dobitniku, uslijed razloga koji su van njegovog utjecaja. Organizator pridržava pravo da iz natječaja ukloni i diskvalificira sav uvredljiv i neprimjeren sadržaj po vlastitoj procjeni.

Organizator može prema vlastitoj diskreciji diskvalificirati svakog sudionika ukoliko ustanovi razumnu sumnju da se koristi lažnim profilom(ima) kako bi sudjelovao u Nagradnom natječaju. Lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhe sudjelovanja u Nagradnom natječaju. Razlozi uključuju, ali nisu ograničeni na: nepostojanje autentične profil slike, premali broj prijatelja ili neodgovaranje na direktni upit u roku od 24 sata.

Sve prijave koje se postave u okviru Nagradnog natječaja, moraju biti slobodne od prava trećih strana, uključujući, ali ne isključivo se odnoseći na autorska prava i druga prava vezana uz intelektualno vlasništvo, pravo na privatnost, pravo na upotrebu osobne fotografije, itd. Organizator nije odgovoran za bilo koja potraživanja trećih strana vezano uz kršenje takvih prava. Organizator može prema vlastitoj diskreciji diskvalificirati bilo koji poslani materijal koji bi mogao predstavljati kršenje prava trećih strana.

ČLANAK 11: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihovo ime, lik, fotografija i podijeljeno iskustvo mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom, video materijalu i društvenim mrežama, bez ikakvih ograničenja.

ČLANAK 12: OSOBNI PODACI

Voditelj obrade osobnih podataka koje sudionici dostave tijekom nagradnog natječaja je Organizator, odnosno društvo L’Oréal Adria DOO, Slavonska avenija 1c, 10 000 Zagreb, Hrvatska 

Osobne podatke koje sudionik dostavi Organizatoru sukladno članku 8, Organizator će obrađivati isključivo u svrhu odabira dobitnika i nakon toga, slanja nagrada dobitnicima, i to sukladno ovim Pravilima natječaja. Organizator će također objaviti imena i prezimena dobitnika na službenoj web stranici. Organizator će podjeliti ime, prezime, adresu, grad i telefon dobitnika sa agencijom 404 d.o.o., sa registriranim sjedištem na adresi Radnička 37 A, 10 00 Zagreb, kao svom izvršitelju obrade, koje će isti biti ovlašten obrađivati isključivo u svrhu slanja nagrada dobitnicima i proglašenje pobjednika.

Nakon odabira dobitnika, Organizator će izbrisati osobne podatke sudionika koji nisu odabrani kao dobitnici. Isto tako, Organizator će, nakon slanja nagrada dobitnicima, a najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana pisanog dokaza o prijemu nagrade, izbrisati i osobne podatke dobitnika, i osigurat će da ih i izvršitelj obrade obriše, osim ako su se prijavili na newsletter. U tom slučaju, podatke sudionika Organizator će izbrisati nakon 3 uzastopne godine odsustva sudionikove reakcije na bilo koji od poslanih newsletter-a.

Dostavljanje osobnih podataka je dobrovoljno. Osobni podaci sudionika bit će obrađivani isključivo sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, u svrhu naznačenu iznad i u mjeri i za vrijeme koje je neophodno. Dobitnici u svakom trenutku mogu zatražiti da im se omogući uvid u njihove osobne podatke, kao i njihovu dopunu, ispravak i brisanje, slanjem zahtjeva za ostvarenje bilo kojih od ovih prava na email adresu [email protected]. Na istu adresu se sudionici mogu obratiti Organizatoru ukoliko imaju bilo koje pitanje u vezi obrade osobnih podataka.

Dobitnik prihvaća da korištenje nekog od navedenih prava za posljedicu može imati nemogućnost preuzimanja nagrade osvojene u nagradnom natječaju. Osobni podaci dobitnika mogu biti ustupljeni trećim licima - dostavnim službama koje će dobitnicima nagradnog natječaja dostavljati nagrade, kao i agenciji koja, u ime Organizatra može poduzimati neke od radnji obrade u vezi sa tehničkim provođenjem Nagradnog natječaja, a na osnovu odgovarajućeg ugovora koji Organizator ima sa tom agencijom.

Za više informacija o načinu na koji Organizator obrađuje osobne podatke, pogledajte Pravila privatnosti https://www.loreal.com/en/adria-balkan/pages/group/privacy-policy-croatia/   

ČLANAK 13: MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Maloljetnici sa navršenih 16, imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna brinuti o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski, odnosno starateljski odnos.

ČLANAK 14: POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

ČLANAK 15: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, što uključuje, bez ograničenja, štrajkove, ratne ili terorističke akte, građanske ili vojne smetnje, nuklearne ili prirodne katastrofe ili pandemije, te prekidi, gubitak ili neispravnost uslužnih programa, komunikacija ili računarskih (softverskih i hardverskih) usluga. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene stranice natječaja.

Message
Download Chrome